Výuka

Základní výuka a výcvik

Cílem výuky a výcviku žáků v naší autoškole je zajistit, aby žadatel o řidičské oprávnění získal výukou a výcvikem teoretické znalosti a praktické dovednosti v takovém rozsahu, aby byl schopen:

Předmětem výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění je získání potřebných teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích s důrazem obstát nejen v silničním provozu, ale také při zavěrečné zkoušce z odborné způsobilosti řidiče

Výuka obsahuje:

Jak se přihlásit